การพูดได้หลายภาษาและความคล่องแคล่วทางวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนแรงงานในอนาคต

การพูดได้หลายภาษาและความคล่องแคล่วทางวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนแรงงานในอนาคต

ไม่มีความลับใดที่เรากำลังเปลี่ยนไปสู่ภูมิทัศน์ธุรกิจใหม่อย่างรวดเร็ว ซึ่งทีมงานทั่วโลกกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น — และเป็นไปได้ — เนื่องจากเทคโนโลยีขั้นสูงและสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงสองปีที่ผ่านมา และตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งจะบอกคุณ สถานที่ทำงานที่หลากหลายซึ่งมีพนักงานตั้งอยู่ทั่วโลกนำเสนอมุมมองที่หลากหลายที่สามารถให้ข้อได้เปรียบ

ในการแข่งขันอย่างมากทีมงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ซึ่งมาจากประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้และกระบวนการที่ได้รับการทดลอง ทดสอบ และเสริมคุณค่าผ่านแนวทางการแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนใคร พวกเขายังสามารถเข้าถึงเครือข่ายและโอกาสในภูมิภาคใหม่ ๆ ได้ โดยปลดล็อกผ่านความคล่องแคล่วทางภาษาและวัฒนธรรมของสมาชิกในทีม

มีการศึกษาที่น่าสนใจโดยHarvard Business Reviewซึ่งพิจารณาหัวข้อนี้อย่างแม่นยำ ฉันแนะนำให้อ่านโดยละเอียด แต่โดยสรุป: การวิจัยพบว่าแม้ว่าความหลากหลายส่วนบุคคลเช่น ความคล่องแคล่วทางภาษา ความแตกต่างของอายุ และความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจส่งผลเสียต่อความสามัคคีในทีม แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความจริงสำหรับ ความหลากหลายทาง บริบทซึ่งสร้างพื้นที่สำหรับมุมมองและมุมมองที่มากขึ้น ในกระบวนการสร้างสรรค์ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา ตามการศึกษา

การพูดได้หลายภาษาเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของกำลังคนในศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันในทุกทวีป ความคล่องแคล่วด้านวัฒนธรรมและการพูดได้หลายภาษาเป็นทักษะที่มืออาชีพจากทุกภาคส่วนต่างกระตือรือร้นที่จะแสดงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าที่นำเสนอ ขณะนี้ เรากำลังเข้าสู่ยุคที่ทีมงานระดับโลกสามารถได้รับประโยชน์จากความหลากหลายทางบริบท ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความหลากหลายส่วนบุคคล (เช่น ความคล่องแคล่วทางภาษา ความแตกต่างทางวัฒนธรรม) สามารถลดลงหรือขจัดออกไปได้ทั้งหมดผ่านการศึกษาที่มุ่งเน้นอนาคตและตระหนักในระดับโลก

ด้วยการทำงานเสมือนจริงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทีมที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคหรือประเทศต่างๆ จึงกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น แม้จะสะดวกและอาจส่งผลดีต่องบประมาณการดำเนินงานขององค์กร แต่ก็ปลอดภัยที่จะกล่าวว่าสามารถคาดการณ์ความท้าทายได้ในโลกที่ขอบเขตของ “สถานที่ทำงาน” เป็นเรื่องของอดีต อุปสรรคด้านภาษาและความแตกต่างในวัฒนธรรมการทำงานอาจเป็นความต้องการเชิงกลยุทธ์ในการสำรวจมากกว่าการจัดเขตเวลาให้สอดคล้องกัน แม้ว่าเนื้อหาจะมีโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับนวัตกรรมและการเรียนรู้ภายในเขตเวลาก็ตาม

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานร่วมกันของทีมงาน

ที่หลากหลาย บริษัทต่างๆ จะต้องส่งเสริมการทำงานร่วมกันข้ามวัฒนธรรมในเชิงรุก และมีกลไกในการดำเนินงานเพื่อตรวจหาความไม่สัมพันธ์กันหรือความตึงเครียดระหว่างวัฒนธรรมก่อนที่จะมีประเด็นสำคัญหรือทำลายวัฒนธรรมองค์กร ปัญหาประเภทนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ง่ายขึ้นผ่านการเรียนรู้และการพัฒนาที่สนับสนุนการรับรู้ข้ามวัฒนธรรมและความสามารถทางภาษา

ที่เกี่ยวข้อง: การสนับสนุนหลายภาษา: พูดภาษาของลูกค้า

ความจำเป็นในการศึกษาที่มุ่งเน้นอนาคต

แน่นอนว่าไม่ใช่แค่บริษัทและที่ปรึกษาด้านการจัดหาพนักงานเท่านั้นที่ต้องพัฒนาและปรับตัว พื้นฐานกว่านั้นคือการรับรู้ว่าการศึกษาที่เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกสุดจะต้องมุ่งสู่อนาคต สำหรับแรงงานในอนาคตที่จะเตรียมพร้อมสำหรับวิธีการทำงานใหม่ “กับโลก” ระบบการศึกษาจะต้องมองข้ามขอบเขตของเขตโรงเรียนและคำนึงถึงทักษะที่จะชี้ขาดความสำเร็จในเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงหลายมิติซึ่งในการจ้างงาน และความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการจะถูกลบออกจากขอบเขตทางกายภาพของบ้านมากขึ้น

การศึกษาของภาครัฐและเอกชนต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับการเสนอหลายภาษา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องเรียนเป็นสถานที่ที่ผู้เรียนเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมกับมุมมองและแนวทางที่หลากหลาย นักเรียนในปัจจุบันต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาโดยร่วมมือกับเพื่อน และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมและความก้าวหน้าที่แท้จริง จำเป็นต้องมีทั้งประสบการณ์ที่แตกต่างและเสริมกันและความรู้ทางวัฒนธรรม

ความจริงก็คือโลกขององค์กรทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงปรับตัว โดยบริษัทต่าง ๆ พยายามที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากทีมที่มีความหลากหลาย แม้ว่าหลายคนจะประสบความสำเร็จในวันนี้ แต่ความเป็นไปได้สำหรับแรงงานทั่วโลกในอนาคตที่ไม่จำกัดด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือความคล่องแคล่วทางภาษาในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันของเรานั้นไม่มีที่สิ้นสุด – แต่ต้องเริ่มต้นด้วยแนวทางการฟื้นฟูเพื่อการศึกษาที่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้หลายภาษาและทั่วโลก การคิด การเตรียมคนรุ่นต่อไปสำหรับตลาดแห่งอนาคตผ่านเส้นทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย

Credit : เว็บสล็อตแท้ / สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์